ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมของชุมชน

huaro ตระหนักว่าเครือข่ายทั่วโลกของเราสามารถมีอิทธิพลต่อทุกชุมชนท้องถิ่นที่เราให้บริการ ดังนั้นการเป็นพลังบวกในพื้นที่เหล่านี้คือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเรา เราสนับสนุนให้สำนักงานทั่วโลกของเราที่จะมีส่วนร่วมในโปรแกรมการส่งเสริมท้องถิ่น บริษัทย่อยมีความรับผิดชอบในการระบุและประเมินมาตรการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนของตน ตัวอย่างของกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงโรงเรียนและการระดมทุนสำหรับทุนการศึกษาการลดของเสียและการบริจาคเพื่อการกุศลท้องถิ่น


หน่วย ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลล่าสุด