ดัสเซลดอร์ฟเป็น gifa metec term และตับของเยอรมัน
ข่าวล่าสุด