เครื่องจักร

การประยุกต์ใช้เหล็กในงานวิศวกรรมเครื่องกล

การประยุกต์ใช้เหล็กและเหล็กกล้าในวิศวกรรมเครื่องกล

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกประเภทของอุปกรณ์จากเครื่องมือการประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดเล็กโรงงานขนาดใหญ่และเครื่องจักร 2017 เครื่องมือและเครื่องจักรบัญชีสำหรับประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานทั่วโลกของเหล็กและเหล็กกล้า

เหล็กให้เกือบทุกอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเครนแท่นขุดเจาะดินนั่งร้านและเครื่องผสมคอนกรีตฯลฯ u0E7 ต้องใช้เหล็กในการเกษตรแม้แต่จอบพื้นฐานพลั่วและส้อมหรือทันสมัยร่วมกันเก็บเกี่ยวระบบชลประทานและยุ้งฉาง ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูงทำให้การเกษตรง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหล็กและอุปกรณ์เครื่องจักรกลเป็นสิ่งจำเป็นตั้งแต่การปลูกและหว่านน้ำการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและการขนส่งพืช

เหล็กเครื่องจักรรวมถึงวิศวกรรมการก่อสร้างการขนส่งและอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานการผลิตเครื่องจักรเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ ชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักรทุกชนิดจะถูกใช้อย่างกว้างขวางใน


เหล็กแผ่นรีดร้อนและ

เหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กกล้าผสมคุณภาพสูง ในประเทศจีนประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตเหล็กเป็นของทุกประเภทของความต้องการเครื่องจักร


อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลล่าสุด