พลังงาน

การใช้เหล็กและเหล็กกล้าในพลังงาน

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าในพลังงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาพลังงาน ความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นโดย 2040 ส่วนใหญ่จากประเทศกำลังพัฒนาตามแนวโน้มพลังงานโลกขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามพวกเขาคาดการณ์ว่าห้าพันล้านคนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานเหล็กและเหล็กกล้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรั เหล็กและเหล็กกล้ามีบทบาทสำคัญในการผลิตและการจัดสรรพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกที่ที่พวกเขาจากมา

เหล็กที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายรวมถึงหม้อแปลงและแกนเหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์อาคารจำหน่ายและสายเคเบิล

เหล็กที่ใช้ในการขนส่งและการกระจายพลังงานเรือรถบรรทุกและรถไฟ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านพลังงานจะเป็นท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในปีล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซของจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและระดับของการก่อสร้างท่อและการจัดการที่ดีข ตามแผนของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซในระยะกลางและระยะยาวโดย 2020 เครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซแห่งชาติจะถึง 169.9 ล้านกิโลเมตร แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กและการใช้พลังงาน

เครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซจะยังคงขยายตัวและรูปแบบของเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน


รวมถึง u07 u00007 เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กกล้ารีดร้อน

u007 u00007 เหล็กแผ่นรีดร้อนจะต้อง


อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลล่าสุด